Vyhledávání

Kontakt

Chatový Ráj Brandlín
Brandlín 52
Volfířov
38001

604889001
603954538

chatovy.raj.brandlin@seznam.cz

Rezervace

Rezervační podmínky – Chatový ráj Brandlín

 

Chatový ráj poskytuje služby klientům na základě objednávky, která může být uskutečněna  emailem, formulářem na internetu nebo písemně. Telefonicky se přijímají pouze nezávazné rezervace. Objednávka je platná jen tehdy,  byl-li termín a rozsah předem odsouhlasen (telefonicky nebo emailem), zaplacen rezervační poplatek ve stanoveném termínu a výši a zaplacen doplatek do 100% ve stanoveném termínu a výši, nejpozději však 30 dní před příjezdem.

Veškeré platby vám obratem potvrdíme e-mailem nebo SMS zprávou.

Objednávku lze rozšířit za stejných podmínek, snížení objednávky je možné po vzájemné dohodě a to vždy předem. Ze snížení objednávky vyplývá zpravidla též storno poplatek a nevrácení rezervačního poplatku - viz níže, není-li dohodnuto jinak.

. V případě pozdní úhrady se rezervace ruší.


Platby na fakturu je nutné dohodnout předem! Fakturu nelze vystavit zpětně.Cena za pobyt je vždy uvedena v potvrzovacím emailu a je platná pro příslušný pobyt i v případě vydání nového ceníku. Pro správné vystavení příslušných plateb je nutné, aby objednavatel vždy přesně formuloval potřebné náležitosti (název a adresa odběratele, identifikační znaky apod.). V případě, že tyto nebudou správné, popř. bude se z jiných důvodů muset vystavovat nový doklad, učiní tak dodavatel za poplatek 50.-Kč za každý takový doklad. Splacení faktury potvrdíme e-mailem nebo SMS zprávou.

Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo na změny cen.

 

Storno poplatky:

Odřeknutí, zrušení pobytu 

nad 60 dnů před nástupem storno 0% z výše zaplacené zálohy,                                                                                                                                                                         59 - 30 dnů storno 25% z výše zaplacené zálohy,                                                                                                                                                                                          29 - 14 dnů storno 50% z výše zaplacené zálohy,                                                                                                                                                                                  v době kratší než 14 dnů činí storno 100% z výše zaplacené zálohy.                                                                                                                

Důvody storna  nebo nenastoupení na pobyt nezjišťujeme.

 

Zaplacením rezervačního poplatku objednavatel souhlasí s rezervačními podmínkami a ubytovacím řádem Chatového ráje Brandlín.

Rezervaci a dotazy můžete učinit e-mailem  Kontakt

Volné termíny 2024
viz Služby